فیلتر مکانیکی الکترومغناطیسی

  • فیلتر BMIS-202-C

    01003003

    سرپوش محافظ امواج یا نوسانات الکترومغناطیسی BMIS-202 با ابعاد 2.00x16.96x16.96MM

    ۳۰,۹۴۰ تومان