AVX

AVX

 • GRM153R61A105ME95D

  00106051

  Ceramic Capacitor 1 µF ±20% 10V X5R 0402 (1005 Metric)

  2,184 تومان
 • 22201C105KAT1A

  00112001

  خازن سرامیکی 1 میکروفاراد 100 ولت سایز 2220

  832 تومان
 • 0402YC102KAT2A

  00106071

  خازن سرامیکی 1 نانو فاراد 16 ولت سایز 0402

  2,080 تومان
 • 04025C102JAT2A

  00106031

  خازن سرامیکی 1 نانو فاراد 50 ولت سایز 0402

  1,664 تومان
 • 04025A100KAT2A

  00106075

  خازن سرامیکی 10 پیکو فاراد 50 ولت سایز 0402

  2,080 تومان
 • 0402ZC103KAT2A

  00106050

  خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 10 ولت سایز 0402

  2,600 تومان
 • 0402YC103KAT2A

  00106067

  خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 16 ولت سایز 0402

  546 تومان
 • 04025C103KAT2A

  00106041

  خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 50 ولت سایز 0402

  1,040 تومان
 • 0402YC101KAT2A

  00106093

  خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 16 ولت سایز 0402

  7,800 تومان
 • 0402ZC104KAT2A

  00106063

  خازن سرامیکی 100 نانو فاراد 10 ولت سایز 0402

  2,080 تومان
 • 0805ZC104MAT2A

  00102092

  خازن سرامیکی 100 نانو فاراد 10 ولت سایز 0805

  233 تومان
 • 0402YC104KAT2A

  00106065

  خازن سرامیکی 100 نانو فاراد 16 ولت سایز 0402

  2,600 تومان