LT1715IMS#PBF

LT1715IMS#PBF LT1715IMS#PBF

مقایسه گر آنالوگ خیلی سریع 4 نانوثانیه 2 تایی با دمای کاری 40- تا 85 درجه سانتیگراد

235,560 تومان
Manufacturer: Analog Devices
SKU: 00405030