آی سی های بافر

 • آی سی SN74AHCT1G126DBVR

  00414055

  بافرو لاین درایور تک کانال باولتاژکاری 4.5 تا 5.5 ولت

  $۰.۳۰
 • آی سی SN74LVTH125PW

  00414007

  بافرو لاین درایور4تایی باولتاژکاری 2.4 تا 3.3 ولت

  $۰.۷۰
 • آی‌سی MC74VHC1GT126DBVT1G

  00414056

  بافرو لاین درایور 3 حالته غیر معکوس تک کانال با ولتاژ کاری 2 تا 5.5 ولت

  $۰.۳۱
 • آی سیMM74C32N

  00414002

  آی سی گیت منطقی با دو ورودی با ولتاژکاری 15_3 ولت

  اتمام موجودی