مدارهای نظارتی

 • آی سی DS1706SESA

  00424002

  نظارت بر ولتاژ، دما و...در میکروپروسسورها با ولتاژ تریشولد 3.3 تا 5 ولت

  ۲۳۱,۴۰۰ تومان
 • آی سی TPS3808G09DBVT

  00424003

  مدار نظارت ای با قابلیت برنامه ریزی تاخیر برای ریست برای DSP ها و میکروکنترلرها

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • آی سی TPS3808G33DBVR

  00424007

  آی سی نظارتی بر کنترل ریست میکروکنترلرها/DSP/FPGA … برای نظارت بر دما، ولتاژ و..

  ۴۲,۳۸۰ تومان
 • آی سی TPS3820-50DBVT

  00424001

  کنترل مدار تا زمان رسیدن ولتاژ به آستانه راه اندازی و درا تایمر watchdog

  ۳۶,۴۰۰ تومان
 • آی سی APX825A-29W6G-7

  00424006

  مدار نظارتی با قابلیت برنامه ریزی تاخیر برای ریست برای DSP ها و میکروکنترلرها

  اتمام موجودی
 • آی سی BD49K40G-TL

  00424005

  مدار نظارت ای با قابلیت تشخیص سطح ولتاژ آی سی ها

  اتمام موجودی
 • آی سی TPS3813I50DBVR

  00424004

  مدار نظارت ای با قابلیت برنامه ریزی تاخیر برای ریست برای DSP ها و میکروکنترلرها

  اتمام موجودی