آی سی های واسط

 • آی سی +MAX13448EESD

  00415046

  درایور RS485 با 1 کانال و سرعت kb/s 250-500 و به صورت 2 طرفه ولتاژ کاری 3 تا 5.5 ولت

  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3082CPA

  00415039

  درایور RS422/RS485 با سرعت بالای 115kb/s و ولتاژ کاری 5 ولت

  ۸۵,۸۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3160EAP

  00415044

  درایور RS422/RS485 با 2 کانال و سرعت 10Mbs ولتاژ کاری 5.5-3 ولت

  ۴۶۸,۰۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3491ESD

  00415040

  درایور RS422/RS485 با سرعت 10Mbs ولتاژ کاری 3.3 ولت

  ۱۲۲,۲۰۰ تومان
 • آی سی ADM2486BRWZ

  00415033

  آی سی ایزوله دیجیتال 1کاناله با سرعت بالا و ولتاژ عایق 2.5kVrms

  ۲۱۳,۲۰۰ تومان
 • آی سی ADM2490EBRWZ

  00415032

  آی سی ایزوله واسط پروتکل RS-422/RS-485 باسرعت 16MBd با ولتاژ کاری 5.5-4.5 ولت

  ۳۳۵,۴۰۰ تومان
 • آی سی ADM2582EBRWZ

  00415006

  ایزولاتور 422/RS485 تک کاناله با نرخ ارتباطی 500 کیلوبایت و سرعت داده 16Mbps

  ۲۱۲,۲۴۵ تومان
 • آی سی ADM3251EARWZ

  00415003

  ایزولاتور RS232 تا 2.5 کیلو ولت تک کاناله

  ۱۹۶,۳۲۷ تومان
 • آی سی ADM485ARZ

  00415019

  آی سی های واسط RS422/485 با قابلیت ارتباط یک طرفه و ولتاژ کاری 5 ولت

  ۱۶,۹۸۰ تومان
 • آی سی ADUM1200ARZ

  00415034

  آی سی ایزوله دیجیتال 2 کاناله و ولتاژ عایق 2.5kVrms

  ۷۵,۴۰۰ تومان
 • آی سی ADuM7643CRQZ

  00415031

  آی سی ایزوله کننده دیجیتال 6 کاناله 2 طرفه و سرعت 25Mb/s

  ۲۰۲,۸۰۰ تومان
 • آی سی DS26LV31TM

  00415041

  درایور RS422 با 4 کانال و ولتاژ کاری 3.6-3 ولت و سرعت 30Mb/s

  ۷۵,۴۰۰ تومان