آی سی های تقویت کننده

 • آی سی LT1715CMS#TRPBF

  00405036

  مقایسه گر آنالوگ خیلی سریع 4 نانوثانیه 2 تایی

  ۱۳۸,۰۶۰ تومان
 • آی سی LT1715CMS#TRPBF

  00405037

  مقایسه گر آنالوگ خیلی سریع 4 نانوثانیه 2 تایی با دمای کاری 0 تا 70 درجه سانتیگراد

  ۲۱۳,۹۸۰ تومان
 • آی سی AD620AR

  00405042

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین دارای 3 حالت خروجی

  ۱۰۰,۸۱۶ تومان
 • آی سی AD620BRZ CH

  00405041

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین

  ۱۲۶,۲۸۶ تومان
 • آی سی AD704ARZ-16

  00405045

  تقویت کننده چهارکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 800KHz

  ۳۹۵,۹۸۰ تومان
 • آی سی AD8066ARZ

  00405028

  تقویت کننده دو کاناله پهنای باند145MHz باقابلیت ریل تو ریل و ولتاژ آفست ورودی 400 میکرو ولت

  ۱۷۴,۴۶۰ تومان
 • آی سی AD818AR

  00405031

  تقویت کننده دقیق تک کاناله وپهنای باند 600kHz وولتاژ آفست ورودی 0.25 میلی ولت

  ۱۲,۷۳۵ تومان
 • آی سی AD818AR

  00405032

  تقویت کننده تک کاناله ویدیو وپهنای باند 100MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
 • آی سی AD823AARMZ

  00405021

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 10MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۱۷۳,۱۶۰ تومان
 • آی سی AD823AR

  00405004

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت ریل تو ریل وتکنولوژی JFET

  ۱۹۵,۷۸۰ تومان
 • آی سی AD825ARZ

  00405003

  تقویت کننده دقیق با سرعت بالا وتکنولوژی FET با رنج دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  ۱۳۸,۳۲۰ تومان
 • آی سی AD826ARZ

  00405027

  تقویت کننده دقیق دو کاناله و پهنای باند 50MHz و ولتاژ آفست ورودی 6.6 میکرو ولت

  ۲۴۰,۸۹۸ تومان