ماسفت

 • ترانزیستور ماسفت 2SK3566

  00603059

  ترانزیستور ماسفت N کانال ولتاژ درین سورس 900 ولت و جریان درین 2.5 آمپر و مقاومت درین 6.4 اهم K3566 2SK3566

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ماسفت BSP171PH6327XTSA1

  00603009

  ماسفت کانال P با ولتاژ 60- ولت و جریان 1.9- آمپر

  ۱۷,۴۷۲ تومان
 • ماسفت 2N7002BKS,115

  00603044

  ماسفت دوبل کانال N با ولتاژ 60 ولت و جریان 300 میلی آمپر

  ۶,۲۴۰ تومان
 • ماسفت 2N7002K

  00603008

  ماسفت کانال N با ولتاژ 60 ولت و جریان 300 میلی آمپر

  ۳۲۲ تومان
 • ماسفت AOL1458

  00603010

  ماسفت کانال N با ولتاژ درین سورس 30 ولت و جریان 46 آمپر

  ۴۱,۶۰۰ تومان
 • ماسفت AUIRF4905S

  00603004

  ماسفت کانال P با ولتاژ 55- ولت با تحمل دمایی 150 درجه ی سانتی گراد

  ۷۷,۲۷۲ تومان
 • ماسفت BSS138LT1G

  00603056

  ماسفت کانال N با ولتاژ 50 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۵,۳۳۰ تومان
 • ماسفت BSS138NH6327XTSA2

  00603043

  ماسفت کانال N با ولتاژ 60 ولت و جریان 230 میلی آمپر

  ۶,۳۴۴ تومان
 • ماسفت BSS138W-7-F

  00603053

  ماسفت کانال N با ولتاژ 50 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۱,۳۵۲ تومان
 • ماسفت CJA03N10

  00603062

  ماسفت کانال N با ولتاژ درین سورس 100 ولت و جریان 3 آمپر

  ۴,۰۳۰ تومان
 • ماسفت DMN2300U-7

  00603015

  ماسفت کانال N با ولتاژ 20 ولت و جریان 1.4 آمپر

  ۸,۳۴۶ تومان
 • ماسفت DMP2035U-7

  00603045

  ماسفت کانال P با ولتاژ 20 ولت و جریان 4.9 آمپر

  ۸,۰۰۸ تومان