ماژول های نمایش کاراکتری

  • نمایشگر LCD-00256

    00506002

    ماژول نمایشگر کاراکتر سبز 5 ولت با نمایش 20 کاراکتر 4 خطی

    اتمام موجودی