مبدل‌های DC/DC

 • مبدل B0512S-1WR3

  01305016

  مبدل DC به DC با ورودی 5 ولت و خروجی 12 ولت و راندمان 85%

  $۱.۱۹
 • مبدل DC/DC Converters

  01305024

  مبدل DC به DC

  $۶.۰۲
 • مبدل F2415S-1W

  01305030

  مبدل DC به DC با راندمان بالا و ولتاژ خروجی 15 ولت

  $۳.۴۰
 • مبدل LMZ20502SILT

  01305008

  مبدل DC به DC با ورودی 2.7 تا 5.5 ولت و خروجی 3.6 ولت

  $۳.۷۲
 • مبدل M78AR05-0.5

  01305020

  مبدل DC به DC غیر‌ایزوله با مشخصه خروجی ولتاژ 5 ولت و جریان 0.5 آمپر و ورودی 6.5 تا 32 ولت

  $۲.۹۷
 • مبدل M78AR05-0.5

  01305031

  مبدل DC به DC غیر‌ایزوله با مشخصه خروجی ولتاژ 5 ولت و جریان 0.5 آمپر و توان 2.5 وات

  $۹.۳۸
 • مبدل M78AR12-0.5

  01305032

  مبدل DC به DC غیر ایزوله بامشخصه خروجی ولتاژ 12 ولت و جریان 0.5 آمپر

  $۷.۵۵
 • مبدل MCWI03-24D15

  01305023

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 15 ولت با 3 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  $۱۱.۳۴
 • مبدل MCWI03-24S12

  01305003

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 12 ولت با 3 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  $۸.۶۴
 • مبدل MCWI03-24S15

  01305021

  مبدل DC به DC با ورودی 36 ولت و یک خروجی 15 ولت با 3 وات توان خروجی

  $۷.۵۸
 • مبدل MCWI05-24S05

  01305012

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 5 ولت با 5 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  $۱۹.۶۲
 • مبدل MCWI05-24S12

  01305001

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 5 وات توان خروجی

  $۱۲.۶۴