مبدل DC/DC

 • مبدل B0512S-1WR3

  01305016

  مبدل DC به DC با ورودی 5 ولت و خروجی 12 ولت و راندمان 85%

  ۳۱,۰۱۸ تومان
 • مبدل DC/DC Converters

  01305024

  مبدل DC به DC

  ۱۵۶,۵۲۰ تومان
 • مبدل LMZ20502SILT

  01305008

  مبدل DC به DC با ورودی 2.7 تا 5.5 ولت و خروجی 3.6 ولت

  ۹۶,۶۴۲ تومان
 • مبدل M78AR05-0.5

  01305020

  مبدل DC به DC با ورودی 32 ولت و یک خروجی 5 ولت با 2.5 وات توان خروجی

  ۷۷,۲۲۰ تومان
 • مبدل MCWI03-24D15

  01305023

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 15 ولت با 3 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  ۲۹۴,۸۴۰ تومان
 • مبدل MCWI03-24S12

  01305003

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 12 ولت با 3 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  ۲۲۴,۶۴۰ تومان
 • مبدل MCWI03-24S15

  01305021

  مبدل DC به DC با ورودی 36 ولت و یک خروجی 15 ولت با 3 وات توان خروجی

  ۱۹۷,۰۸۰ تومان
 • مبدل MCWI05-24S05

  01305012

  مبدل DC به DC با ورودی 9 تا36 ولت و خروجی 5 ولت با 5 وات توان خروجی و راندمان 81%، 7پایه سایز 21.8x9.3x11.2 mm

  ۳۲۹,۶۸۰ تومان
 • مبدل MCWI05-24S12

  01305001

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 5 وات توان خروجی

  ۳۲۸,۶۴۰ تومان
 • مبدل MCWI05-24S12

  01305018

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 5 وات توان خروجی

  ۳۴۶,۳۲۰ تومان
 • مبدل MDWI03-24D05

  01305005

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و دو خروجی 5 ولت 300 میلی آمپر با 3 وات توان خروجی

  ۴۰۵,۶۰۰ تومان
 • مبدل MIW4026

  01305014

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 6 وات توان خروجی

  ۴۴۴,۰۸۰ تومان