فیلتر مکانیکی الکترومغناطیسی

  • فیلتر BMIS-202-F

    01003002

    قاب یا ورق محافظ امواج یا نوسانات الکترومغناطیسی BMIS-202 با ابعاد (mm)16.5*16.5*3.6

    ۲۶,۶۷۶ تومان