سنسورها

 • ترنسدیوسر جریان TA5A4V

  00801001

  ترنسدیوسر جریان با جریان 5 تا 25 آمپر، 6 پایه

  $۸.۰۰
 • سنسور AD590KH

  00804007

  سنسور دمای دو ترمینال با درجه حرارت کالیبره و محدوده دما کاری 55- الی 150 سانتیگراد و رنج ولتاژ 4 الی 30 ولت

  $۲۲.۸۵
 • سنسور ADT7310TRZ

  00804003

  سنسور دمای دیجیتال با محدوده دما کاری 55- الی 150 سانتیگراد و دقت بالا

  $۶.۳۲
 • سنسور ADXRS649BBGZ

  00802001

  سنسور ژیروسکوپ یک محوره با محدوده اندازگیری 20000

  $۱۰۲.۲۰
 • سنسور DS60R+T&R

  00804002

  سنسور دما آنالوگ با محدوده دما کاری 40- الی 125 سانتیگراد

  $۱.۳۶
 • سنسور HMC1052

  00807002

  سنسوراثرهال دومحوره با ولتاژ تغذیه 1.8 تا 20 ولت و دقت بالا

  $۵.۹۰