گیت تک عملکردی

  • آی سی SN74HC08DG4

    00414021

    آی سی گیت منطقی با قابلیت جریان دهی 5.2± میلی آمپرو ولتاژ2 ولت تا 6 ولت

    $۰.۲۹