یکسوکننده ها

 • دیود 10A10 برند B

  00705016

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان‌دهی 10 آمپر، با تحمل جریان لحظه‌ای بالا و افت ولتاژ پائین

  $۰.۰۵
 • دیود 10A10 برند MIC

  00705015

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان‌دهی 10 آمپر، با تحمل جریان لحظه‌ای بالا و افت ولتاژ پائین

  $۰.۰۵
 • دیود BYV32-200

  00705010

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 200 ولت و جریان دهی 16 آمپر

  $۰.۳۹
 • دیود ER1004CT

  00705013

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 400 ولت و جریان دهی 10 آمپر با سرعت 50 نانو ثانیه

  $۰.۴۵
 • دیود ES1B

  00705008

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 100 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  $۰.۱۴
 • دیود FS1M-TP

  00705006

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 1 آمپر

  $۰.۱۶
 • دیود M7

  00705009

  معادل SMD دیود 1N4007

  $۰.۰۱
 • دیود US1J-E3/61T

  00705007

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 600 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  $۰.۱۶
 • دیود زنر 1N4148-SMD

  00705014

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 75 ولت و جریان دهی 0.3 آمپر با سرعت 4 نانو ثانیه

  $۰.۰۰
 • دیود1N4007-T

  00705001

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 1 آمپر،با تحمل جریان لحظه ای بالا و افت ولتاژ پائین

  $۰.۰۷
 • دیود 1N4001

  00705003

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 50 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  اتمام موجودی
 • دیود 1N4007

  00705002

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 1 آمپر،با تحمل جریان لحظه ای بالا و افت ولتاژ پائین

  اتمام موجودی