سنسور دما

 • سنسور AD590KH

  00804007

  سنسور دمای دو ترمینال با درجه حرارت کالیبره و محدوده دما کاری 55- الی 150 سانتیگراد و رنج ولتاژ 4 الی 30 ولت

  $۲۲.۸۵
 • سنسور ADT7310TRZ

  00804003

  سنسور دمای دیجیتال با محدوده دما کاری 55- الی 150 سانتیگراد و دقت بالا

  $۶.۳۲
 • سنسور DS60R+T&R

  00804002

  سنسور دما آنالوگ با محدوده دما کاری 40- الی 125 سانتیگراد

  $۱.۳۶
 • سنسور LM19CIZ/NOPB

  00804011

  سنسور دمای آنالوگ با محدوده دما کاری 55- الی 130 درجه ی سانتیگراد و دقت بالا

  $۰.۵۷
 • سنسور LM75AD,112

  00804001

  سنسور دمای دیجیتال و watchdog حرارتی با محدوده دما کاری 55- الی 125 سانتیگراد و خروجیI²C

  $۰.۸۸
 • سنسور LM75BIM-3

  00804010

  سنسور دمای دیجیتال و نگهدارنده حرارتی با محدوده دما کاری 55- الی 125 سانتیگراد و خروجی 2-Wire

  $۳.۴۵
 • سنسور MCP9700T-E/LT

  00804009

  سنسور دمای آنالوگ کم مصرف با محدوده دما کاری 40- الی 125 سانتیگراد و رنج ولتاژ 2.3 الی 5.5 ولت

  $۰.۲۵
 • سنسور MCP9808T-E/MS

  00804014

  سنسور دمای دیجیتال در محدوده دمایی 55- الی 125 درجه سانتی‌گراد با دقت 0.5± درجه سانتی‌گراد و خروجی سریال SMBus, 2-Wire, I2C با رزولوشن 10 بیت

  $۲۹.۱۱
 • سنسور MLX90614ESF-BAA-000-TU

  00804012

  سنسور دمای مادون قرمز با محدوده دما کاری 40- الی 85 سانتیگراد و دقت بالا و خروجی SMBus و رنج ولتاژ 2.6 الی 3.6 ولت و خروجی 2-Wire

  $۳۲.۰۰
 • سنسور SMT172

  00804004

  سنسور دمای دیجیتال با محدوده دما کاری 45- الی 130 سانتیگراد و دقت بالا و خروجی PWM

  $۵.۸۰
 • سنسور TC1047AVNBTR

  00804013

  سنسور دمای آنالوگ کم مصرف با محدوده دما کاری 40- الی 125 سانتیگراد و رنج ولتاژ 2.5 الی 5.5 ولت

  $۰.۸۰
 • سنسور TMP102AIDRLT

  00804008

  سنسور دمای دیجیتال کم مصرف با محدوده دما کاری 40- الی 125 سانتیگراد با دقت بالا و خروجی SMBus و رنج ولتاژ 1.4 الی 3.6 ولت

  $۱.۱۳