هسته فریت

 • هسته تیروئیدی 18.7*10.5*28.6mm

  01001011

  هسته تیروئیدی با امپدانس 300 مگاهرتز و 10.15mm قطرداخلی، 18.7mm قطرخارجی، 28.6mm ضخامت هسته

  $۰.۸۸
 • هسته فریت 0078083A7

  01001012

  هسته توروئید با قطر خارجی 39.9 میلیمتر و قطر داخلی 24.1 میلیمتر ضخامت 14.5 میلیمتر

  $۱۲.۰۰
 • هسته فریت C058380A2

  01001013

  هسته توروئید با قطر خارجی 17.3 میلیمتر و قطر داخلی 9.65 میلیمتر ضخامت 6.35 میلیمتر

  $۱۰.۵۰
 • هسته فریت نوع 52

  01001015

  هسته فریت تیروئیدی با 13.5 میلی‌متر قطر داخلی، 21.7 میلی‌متر قطر خارجی، 6.35 میلی‌متر ضخامت هسته و جنس مواد 52

  $۳.۷۰
 • هسته فریت نوع PQ26/25

  01001003

  هسته فریت 3C97 بدون روکش، نوع PQ :طول 27.30 میلی‌متر، عرض 19.00 میلی‌متر، ارتفاع 24.70 میلی‌متر

  $۳.۷۰
 • هسته فریت نوع PQ40/40

  01001014

  هسته فریت 3C97 بدون روکش، نوع PQ :طول 41.50 میلی‌متر، عرض 28.00 میلی‌متر، ارتفاع 39.80 میلی‌متر

  $۹.۹۳