تقویت کننده های دقیق

 • آی سی AD704ARZ-16

  00405045

  تقویت کننده چهارکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 800KHz

  ۸۳۷,۶۵۰ تومان
 • آی سی AD818AR

  00405031

  تقویت کننده دقیق تک کاناله و پهنای باند 600kHz و ولتاژ آفست ورودی 0.25 میلی ولت

  ۲۶,۹۳۴ تومان
 • آی سی AD823AARMZ

  00405021

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 10MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۳۶۶,۳۰۰ تومان
 • آی سی AD823AR

  00405004

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت ریل تو ریل وتکنولوژی JFET

  ۴۱۴,۱۵۰ تومان
 • آی سی AD825ARZ

  00405003

  تقویت کننده دقیق با سرعت بالا وتکنولوژی FET با رنج دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  ۲۹۲,۶۰۰ تومان
 • آی سی ADA4522-2ARMZ

  00405025

  تقویت کننده دقیق دو کاناله وپهنای باند 2.7MHz وولتاژ آفست ورودی 700 نانو ولت

  ۲۴۳,۱۰۰ تومان
 • آی سی LT1013DDG4

  00405019

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 1MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۱۴۵,۷۵۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIS8

  00405005

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت آفست ولتاژ وروی بسیار پایین

  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • آی سی OP297GSZ

  00405022

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 500KHz وولتاژ آفست ورودی 0.08 میلی ولت

  ۳۶۰,۲۵۰ تومان
 • آی سی OPA188AID

  00405046

  تقویت کننده یک کاناله با قابلیت نویزپایین و پهنای باند 2MHz

  ۱۶۸,۳۰۰ تومان
 • آی سی TLC274ACDR

  00405018

  تقویت کننده چهار کاناله دقیق وپهنای باند 1.7MHz وولتاژ آفست ورودی 5 میلی ولت با تحمل دمایی 0 تا 70 درجه ی سانتی گراد

  ۸۳,۰۶۱ تومان
 • آی‌سی OP213ESZ

  00405007

  تقویت‌کننده عملیاتی 2 کاناله دَقیق با پهنای باند 3.4 مگا هرتز

  ۳,۵۱۴,۶۶۵ تومان