تقویت کننده های دقیق

 • آی سی AD704ARZ-16

  00405045

  تقویت کننده چهارکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 800KHz

  ۲۶۶,۵۰۰ تومان
 • آی سی AD818AR

  00405031

  تقویت کننده دقیق تک کاناله وپهنای باند 600kHz وولتاژ آفست ورودی 0.25 میلی ولت

  ۵۶,۶۸۰ تومان
 • آی سی AD823AARMZ

  00405021

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 10MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۱۶۲,۲۴۰ تومان
 • آی سی AD825ARZ

  00405003

  تقویت کننده دقیق با سرعت بالا وتکنولوژی FET با رنج دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  ۱۱۶,۲۲۰ تومان
 • آی سی AD826ARZ

  00405027

  تقویت کننده دقیق دو کاناله و پهنای باند 50MHz و ولتاژ آفست ورودی 6.6 میکرو ولت

  ۱۱۵,۱۸۰ تومان
 • آی سی ADA4522-2ARMZ

  00405025

  تقویت کننده دقیق دو کاناله وپهنای باند 2.7MHz وولتاژ آفست ورودی 700 نانو ولت

  ۱۱۴,۹۲۰ تومان
 • آی سی ADA4528-2ARMZ

  00405024

  تقویت کننده دقیق دو کاناله وپهنای باند 3.4MHz وولتاژ آفست ورودی 0.3 میکرو ولت

  ۱۱۸,۵۶۰ تومان
 • آی سی LT1013DDG4

  00405019

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 1MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۴۵,۵۰۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIMS8

  00405050

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 3MHz وولتاژ آفست ورودی 3 میکرو ولت

  ۲۱۶,۳۲۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIMS8#PBF

  00405049

  تقویت کننده دقیق با قابلیت ریل تو ریل

  ۲۴۹,۸۶۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIS8

  00405005

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت آفست ولتاژ وروی بسیار پایین

  ۱۵۵,۲۲۰ تومان
 • آی سی OP213ESZ

  00405007

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 3.4MHz

  ۳۵۳,۶۰۰ تومان