تقویت کننده های دقیق

 • آی سی AD704ARZ-16

  00405045

  تقویت کننده چهارکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 800KHz

  ۳۹۵,۹۸۰ تومان
 • آی سی AD818AR

  00405031

  تقویت کننده دقیق تک کاناله وپهنای باند 600kHz وولتاژ آفست ورودی 0.25 میلی ولت

  ۱۲,۷۳۵ تومان
 • آی سی AD823AARMZ

  00405021

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 10MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۱۷۳,۱۶۰ تومان
 • آی سی AD825ARZ

  00405003

  تقویت کننده دقیق با سرعت بالا وتکنولوژی FET با رنج دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  ۱۳۸,۳۲۰ تومان
 • آی سی AD826ARZ

  00405027

  تقویت کننده دقیق دو کاناله و پهنای باند 50MHz و ولتاژ آفست ورودی 6.6 میکرو ولت

  ۲۴۰,۸۹۸ تومان
 • آی سی LT1013DDG4

  00405019

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 1MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  ۶۸,۹۰۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIMS8

  00405050

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 3MHz وولتاژ آفست ورودی 3 میکرو ولت

  ۲۰۹,۸۲۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIMS8#PBF

  00405049

  تقویت کننده دقیق با قابلیت ریل تو ریل

  ۲۰۹,۸۲۰ تومان
 • آی سی LTC2051HVIS8

  00405005

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت آفست ولتاژ وروی بسیار پایین

  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
 • آی سی OP213ESZ

  00405007

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 3.4MHz

  ۳۸,۲۰۴ تومان
 • آی سی OP297GSZ

  00405022

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 500KHz وولتاژ آفست ورودی 0.08 میلی ولت

  ۱۷۰,۳۰۰ تومان
 • آی سی OPA188AID

  00405046

  تقویت کننده یک کاناله با قابلیت نویزپایین و پهنای باند 2MHz

  ۷۹,۵۶۰ تومان