اپتوکوپلرها/ فوتوکوپلرها

 • اپتوکوپلر 4N27 سفید

  00501012

  اپتوکوپلر تک کاناله با قابلیت ایزولاسیون 4170 ولت و خروجی ترانزیستوری

  $۰.۲۰
 • اپتوکوپلر 6N137M

  00501002

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و سرعت 10Mb/s و خروجی Open Collector

  $۰.۱۷
 • اپتوکوپلر ACPL-247-500E

  00501016

  اپتوکوپلر 4 کاناله باقابلیت ایزولاسیون 3000Vrms و خروجی Open Collector

  $۲.۹۵
 • اپتوکوپلر ACSL-6400-00TE

  00501017

  اپتوکوپلر سرعت بالا 4 کاناله باقابلیت ایزولاسیون 2500Vrms و سرعت 15Mb/s و ولتاز ورودی 3 تا 5.5 ولت

  $۱۶.۲۷
 • اپتوکوپلر EL3H7(A)-G

  00501014

  اپتوکوپلر 1 کاناله با قابلیت ایزولاسیون 3750 ولت و خروجی ترانزیستوری

  $۰.۶۰
 • اپتوکوپلر HCPL-2200

  00501013

  اپتوکوپلر تک کاناله سرعت بالا با قابلیت ایزولاسیون 3750 ولت

  $۳.۷۰
 • اپتوکوپلر HCPL-4100

  00501003

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و سرعت 20kb/s و خروجی Open Collector

  $۸.۰۰
 • اپتوکوپلر HCPL-4200

  00501004

  اپتوکوپلرتک کاناله با قابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و خروجی Open Collector

  $۶.۵۶
 • اپتوکوپلر PS2501-1

  00501001

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و خروجی NPN ترانزیستوری

  $۰.۰۳
 • اپتوکوپلر PS2702-1

  00501008

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 3750Vrms و خروجی Open Collector

  $۰.۴۶
 • اپتوکوپلر TLP521-1

  00501007

  اپتوکوپلرتک کاناله با قابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و خروجی Open Collector

  $۰.۰۶
 • اپتوکوپلرPC817XNNSZ0F

  00501006

  اپتوکوپلرتک کاناله با قابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و خروجی Open Collector

  $۰.۳۰