سرکوبگرهای Surge

  • محافظت کننده TBU-CA065-200-WH

    00905001

    محافظت کننده سریع مدار در مقابل Surge با ولتاژشکست 650 ولت وجریان 200 میلی آمپر

    ۲۹,۰۹۴ تومان