آی سی های تقویت کننده های عملیاتی

 • آی سی AD8066ARZ

  00405028

  تقویت کننده دو کاناله پهنای باند145MHz باقابلیت ریل تو ریل و ولتاژ آفست ورودی 400 میکرو ولت

  $۶.۷۱
 • آی سی AH101-G

  00405010

  تقویت کننده با قبلیت خطی بودن بالا وپهنای باند 1500 تا 50 مگاهرتز

  $۸.۰۰
 • آی سی LM358DT

  00405013

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1.1MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  $۰.۰۵
 • آی سی LM358N/NOPB

  00405011

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1MHz با تحمل دمایی 0 تا 70 درجه ی سانتی گراد

  $۰.۰۸
 • آی سی LMC660AIM/NOPB

  00405020

  تقویت کننده دقیق دو کاناله وپهنای باند 1.4MHz وولتاژ آفست ورودی 3 میلی ولت

  $۳.۹۲
 • آی سی LMC660CM

  00405006

  تقویت کننده چهارتایی با قابلیت ریل تو ریل وپهنای باند 1.4MHz

  $۱.۷۳
 • آی سی LMH6714MA

  00405029

  تقویت کننده تک کاناله پهنای باند400MHz باقابل استفاده در تقویت ویدئو وولتاژ آفست ورودی 6 میلی ولت

  $۲.۹۶
 • آی سی LMV358LIST

  00405012

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1.3MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  $۰.۴۰
 • آی سی LMV831MG

  00405015

  تقویت کننده تک کاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 3.3MHz وولتاژ آفست ورودی 1 میلی ولت

  $۱.۲۳
 • آی سی TA8406F

  00405038

  تقویت کننده عملیاتی توان بالا جهت درایو کردن موتور های DC

  $۲.۴۰
 • آی سی TA8407F

  00405035

  تقویت کننده عملیاتی توان بالا جهت درایو کردن موتور های DC

  $۳.۹۹
 • آی سی TL064CD/DT

  00405002

  تقویت کننده عملیاتی 4 تایی با قابلیت نویز پایین ومحافظت دربرابراتصال کوتاه خروجی وتوان مصرفی خیلی پایین با رنج دمایی 0 تا 70 درجه ی سانتی گراد

  $۰.۵۶