آی سی های تقویت کننده های عملیاتی

 • آی سی AD8066ARZ

  00405028

  تقویت کننده دو کاناله پهنای باند145MHz باقابلیت ریل تو ریل و ولتاژ آفست ورودی 400 میکرو ولت

  ۴۰۲,۶۰۰ تومان
 • آی سی AH101-G

  00405010

  تقویت کننده با قبلیت خطی بودن بالا وپهنای باند 1500 تا 50 مگاهرتز

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • آی سی LM1458N/NOPB

  00405014

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1MHz وولتاژ آفست ورودی 6 میلی ولت

  ۷۳,۴۶۴ تومان
 • آی سی LM324N

  00405026

  تقویت کننده چهار کاناله با پهنای باند 1.2MHz وولتاژ آفست ورودی 7میلی ولت

  ۱۲,۲۴۰ تومان
 • آی سی LM358DT

  00405013

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1.1MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  ۳,۱۸۰ تومان
 • آی سی LM358N/NOPB

  00405011

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1MHz با تحمل دمایی 0 تا 70 درجه ی سانتی گراد

  ۴,۷۵۸ تومان
 • آی سی LMC660AIM/NOPB

  00405020

  تقویت کننده دقیق دو کاناله وپهنای باند 1.4MHz وولتاژ آفست ورودی 3 میلی ولت

  ۲۳۴,۹۰۰ تومان
 • آی سی LMC660CM

  00405006

  تقویت کننده چهارتایی با قابلیت ریل تو ریل وپهنای باند 1.4MHz

  ۱۰۳,۸۰۰ تومان
 • آی سی LMH6714MA

  00405029

  تقویت کننده تک کاناله پهنای باند400MHz باقابل استفاده در تقویت ویدئو وولتاژ آفست ورودی 6 میلی ولت

  ۱۷۷,۸۴۰ تومان
 • آی سی LMV358LIST

  00405012

  تقویت کننده دوکاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 1.3MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • آی سی LMV831MG

  00405015

  تقویت کننده تک کاناله با قابلیت کاربرد عمومی وپهنای باند 3.3MHz وولتاژ آفست ورودی 1 میلی ولت

  ۷۳,۸۰۰ تومان
 • آی سی TA8406F

  00405038

  تقویت کننده عملیاتی توان بالا جهت درایو کردن موتور های DC

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان