سنسور شتاب

  • سنسور MLX90316KDC-BDG-100-RE

    00802003

    سنسور موقعیت چرخش مطلق تا محدوده 360 درجه با خروجی SPI و پرتکل سریال و PWM

    ۱۰۶,۶۰۰ تومان