آی سی واسط RS-485

 • آی سی +MAX13448EESD

  00415046

  درایور RS485 با 1 کانال و سرعت kb/s 250-500 و به صورت 2 طرفه ولتاژ کاری 3 تا 5.5 ولت

  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
 • آی سی SN65HVD08DG4

  00415045

  درایور RS485 با سرعت 10Mbs و ولتاژ کاری 3 تا 5.5 ولت

  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • آی سی SN65HVD10QDREP

  00415047

  درایور RS485 با 1 کانال و سرعت 25Mbs ولتاژ کاری 3 تا 3.6 ولت

  ۲۵۲,۲۰۰ تومان
 • آی سی SN75LBC179ADRG4

  00415043

  درایور RS485 با 2 کانال و سرعت 30Mbs ولتاژ کاری 4.75 تا 5.25 ولت

  ۵۰,۹۶۰ تومان