آی سی های مالتی پلکسر

 • آی سی CD4051BEE4

  00407014

  آی سی سوئیچ مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر 8 کاناله و پهنای باند 20MHz و ولتاژ کاری 18-5 ولت

  $۰.۴۲
 • آی سی HCF4053BM1

  00407021

  آی سی سری CMOS شامل مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر سه کاناله با 3 ورودی مجزا, ولتاژ کاری بین 3V تا 20V

  $۰.۲۵
 • آی سی HEF4051BT

  00407009

  آی سی سوئیچ مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر 8 کاناله

  $۰.۲۲
 • آی سی ISL84544IH-T

  00407015

  آی سی سوئیچ آنالوگ 1کاناله و ولتاژ 12-2.7 ولت

  $۱.۱۴
 • آی سی MC14053BD

  00407020

  آی سی سوئیچ مالتی پلکسر 2 کاناله با ولتاژ کاری 3 تا 18 ولت

  $۰.۶۹
 • آی سی TS3DV642A0RUAR

  00407016

  آی سی سوئیچ مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر 12 کاناله و پهنای باند 6MHz و ولتاژ کاری 4.5-2.6 ولت

  $۲.۶۷
 • آی سی CD4053BMG4

  00407018

  آی سی سری CMOS شامل مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر سه کاناله با 3 ورودی مجزا, ولتاژ کاری بین 3V تا 20V

  اتمام موجودی
 • آی سی HI1-0507-5

  00407008

  آی سی مالتی پلکسر آنالوگ با ورودی دیفرانسیلی و ولتاژ کاری 44 ولت

  اتمام موجودی