تقویت کننده های ابزار دقیق

 • آی سی AD620AR

  00405042

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین دارای 3 حالت خروجی

  $۳.۸۸
 • آی سی AD620BRZ CH

  00405041

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین

  $۴.۸۶
 • آی سی اصلی AD620BRZ

  00405043

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین

  اتمام موجودی