دیپ سوئیچ

 • دیپ سوئیچ 218-2LPSTR

  01506003

  دیپ سوئیچ 2 کاناله نوع SMD  فاصله پایه 2.54 میلیمتر

  ۷,۸۳۲ تومان
 • دیپ سوئیچ 219.2LPST

  01506038

  دیپ سوئیچ 2 کاناله نوع SMD  فاصله پایه 2.54 میلیمتر

  ۳۶,۸۵۰ تومان
 • دیپ سوئیچ 219.3LPST

  01506039

  دیپ سوئیچ 3 کاناله نوع SMD  فاصله پایه 2.54 میلیمتر

  ۴۰,۷۰۰ تومان
 • دیپ سوئیچ 76PSB04T

  01506002

  دیپ سوئیچ 4 کاناله که یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد

  ۴,۶۴۲ تومان
 • دیپ سوئیچ 76PSB08T

  01506001

  دیپ سوئیچ 8 کاناله که یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد

  ۷,۲۱۶ تومان