بافر و لاین درایورها

 • آی سی CD4050BDRG4

  00414040

  آی سی سری CMOS غیرمعکوس کننده با 6 ورودی و 6 خروجی

  ۳,۱۸۴ تومان
 • آی سی HCF4050BM1

  00414015

  بافرولاین درایور 6 تایی غیرمعکوس دارای 3 حالت خروجی

  ۱۸,۲۰۰ تومان
 • آی سی MC74AC540DWG

  00414012

  بافرولاین درایور 8 تایی معکوس با 3 حالت خروجی

  ۱۰,۶۱۲ تومان
 • آی سی MC74AC541DWG

  00414013

  بافرولاین درایور 8 تایی غیرمعکوس با 3 حالت خروجی

  ۷,۹۵۹ تومان
 • آی سی MC74HCT244AN

  00414008

  بافرولاین درایور 8 تایی با 3 حالت خروجی

  ۷,۳۲۲ تومان
 • آی سی MC74VHC244DT

  00414048

  آی سی سری TTL شامل چهار عدد bus transceiver می باشد که دارای 8 ورودی و خروجی با دو پایه فعال ساز

  ۱۸,۲۰۰ تومان
 • آی سی SN74179N

  00414035

  بافرو لاین 4بیت موازی

  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • آی سی SN74LS05N

  00414024

  بافرولاین درایور 6 تایی معکوس کننده با 6 حالت خروجی

  ۲,۴۴۱ تومان
 • آی سی SN74LS126AN

  00414009

  بافرولاین درایور 4 تایی با 3 حالت خروجی

  ۴,۲۴۵ تومان
 • آی سی SN74LS244N

  00414011

  بافرولاین درایور 8 تایی غیرمعکوس با ولتاژکاری 4.75 تا 5.25 ولت

  ۱۳,۲۶۵ تومان
 • آی سی SN74LV541ADBRG4

  00414014

  بافرولاین درایو 8 تایی غیرمعکوس دارای 3 حالت خروجی

  ۱۸,۴۶۰ تومان
 • آی سی SN74LS240N

  00414010

  بافرولاین درایور 8 تایی با ولتاژکاری 4.75 تا 5.25 ولت

  اتمام موجودی