دیود شاتکی

 • دیود 1N5817

  00703022

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 20 ولت و جریان 1 آمپر با مارکاژ SS12

  ۲۵۰ تومان
 • دیود 1N5817-SMD

  00703023

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 20 ولت و جریان 1 آمپر با مارکاژ SS13

  ۷۰۷ تومان
 • دیود 1N5819

  00703021

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 1 آمپر با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار سریع

  ۲۸۱ تومان
 • دیود 1N5819HW-7-F

  00703010

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 1 آمپر

  ۱۸,۲۰۰ تومان
 • دیود 1N5822

  00703020

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 3 آمپر با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار سریع

  ۹۲۶ تومان
 • دیود 1SS389-G

  00703004

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 10 ولت و جریان 100 میلی آمپر

  ۱,۷۴۲ تومان
 • دیود B260AQ-13-F

  00703042

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 60 ولت و جریان 2 آمپر

  ۳,۸۴۸ تومان
 • دیود B540C-13-F

  00703014

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 5 آمپر

  ۱۴,۳۰۰ تومان
 • دیود BAR43C

  00703028

  دیود شاتکی شامل دو دیود کاتد مشترک با ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۱,۰۴۰ تومان
 • دیود BAS70-05-7-F

  00703017

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 70 ولت و جریان 70 میلی آمپر

  ۴,۷۳۲ تومان
 • دیود BAT54

  00703019

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۳۳۳ تومان
 • دیود BAT54C-7-F

  00703030

  دیود شاتکی شامل دو دیود کاتدمشترک با ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۲۰۸ تومان