سنسور شیب سنج

  • سنسور SCA100T-D01-1

    00802002

    سنسور سنجش شیب با زاویه 30 درجه وحساسیت 1.2V/g

    اتمام موجودی