MINMAX

 • آی سی M78AR05-0.5

  00423001

  مبدل DC به DC غیر ایزوله بامشخصه خروجی ولتاژ 5 ولت و جریان 0.5 آمپر

  ۱۴۸,۵۷۱ تومان
 • آی سی M78AR12-0.5

  00423002

  مبدل DC به DC غیر ایزوله بامشخصه خروجی ولتاژ 12 ولت و جریان 0.5 آمپر

  ۱۹۶,۳۲۷ تومان
 • آی سی M78AR12-0.5

  00422004

  مبدل DC بهDC غیر ایزوله بامشخصه خروجی ولتاژ12 ولت وجریان 0.5 آمپر

  ۱۹۶,۳۲۷ تومان
 • آی سی MIW4026

  00423003

  آی سی مبدل دیجیتال به دیجیتال با ولتاژ ورودی 24 ولت

  ۵۳۰,۶۱۲ تومان
 • مبدل MCWI05-24D12

  01305011

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و دو خروجی 12 ولت 209 میلی آمپر با 5 وات توان خروجی

  ۳۴۵,۲۸۰ تومان
 • مبدل MCWI05-24S05

  01305012

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 5 ولت با 5 وات توان خروجی

  ۳۲۹,۶۸۰ تومان
 • مبدل MCWI05-24S12

  01305001

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 5 وات توان خروجی

  ۳۲۸,۶۴۰ تومان
 • مبدل MDWI03-24D05

  01305005

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و دو خروجی 5 ولت 300 میلی آمپر با 3 وات توان خروجی

  ۴۰۵,۶۰۰ تومان
 • مبدل MIW4026

  01305014

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 12 ولت با 6 وات توان خروجی

  ۴۴۴,۰۸۰ تومان
 • مبدل MJWI10-24S05

  01305013

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و یک خروجی 5 ولت با 20 وات توان خروجی

  ۵۹۳,۸۴۰ تومان
 • مبدل MJWI25-24S12

  01305009

  مبدل DC به DC با ورودی 36 ولت و خروجی 12 ولت با 25 وات توان خروجی

  ۹۵۷,۸۴۰ تومان
 • مبدل MKW40-24S05

  01305022

  مبدل DC به DC با ورودی 24 ولت و خروجی 5 ولت با 40 وات توان خروجی

  ۱,۱۲۸,۴۰۰ تومان